Kontakt

Administrator projektu Olomouc region Card:

RNDr. Ivan Marek, Železniční 4, 779 00 Olomouc
IČ: 44903383, DIČ: CZ530523063

Reprezentowany przez Ondřeja Marka
Tel.: +420 721 522 315
E-mail: prodej-orc@m-ark.cz
www.olomoucregioncard.cz

Osoby kontaktowe założycieli projektu:

Region Ołomuniecki
Mgr. Josef Tetera
Tel.: +420 606 047 635
E-mail: j.tetera@olkraj.cz

Miasto Ołomuniec
Ing. Lucie Bartovská
Tel.: +420 585 513 222
E-mail: lucie.bartovska@olomouc.eu