Kontakt

Administrator projektu Olomouc region Card:
RNDr. Ivan Marek, Železniční 4, 779 00 Olomouc
IČ: 44903383, DIČ: CZ530523063

Reprezentowany przez Ondřeja Marka
Tel.: +420 721 522 315, E-mail: prodej-orc@m-ark.cz www.olomoucregioncard.cz

Osoby kontaktowe założycieli projektu:
Region Ołomuniecki
Mgr. Josef Tetera, Tel.: +420 606 047 635, E-mail: j.tetera@olkraj.cz

Miasto Ołomuniec
Ing. Lucie Bartovská, Tel.: +420 585 513 222, E-mail: lucie.bartovska@olomouc.eu