Kontakt
Administrátor Olomouc region Card:
Ondřej Marek
Tel.: +420 721 522 315
E-mail: prodej-orc@m-ark.cz
www.olomoucregioncard.cz

Kontaktní osoby zřizovatelů projektu:
Olomoucký kraj – Bc. Tomáš Weber
Tel.: +420 585 508 331
E-mail: t.weber@kr-olomoucky.cz

Město Olomouc – Ing. Lucie Bartovská
Tel.: +420 585 513 222
E-mail: lucie.bartovska@olomouc.eu